Условия за Ползване

Този уебсайт беше създаден от “ISOMAT SA” под марката “ISOMAT”, базиран в Agios Athanasios, P.C: 57011, имейл: info@isomat.gr, тел: +30 2310576000 (наричана по-долу “Компанията”), която е и негов управител.

Използването на “www.isomat.bg” се регулира от тези общи условия, които посетителят / потребителят трябва да прочете внимателно, тъй като използването на уебсайта ще се счита за безусловно приемане. Ако посетителят / потребителят не е съгласен с условията за ползване на настоящия документ, той не трябва да използва услугите и съдържанието на уебсайта.

Тези Условия за ползване могат да бъдат преработени и актуализирани по всяко време и без предизвестие. От посетителя / потребителя се изисква периодично да преглежда условията за ползване на уебсайта, тъй като продължаващото му използване ще се счита за приемане на съответните промени.

Право на интелектуална собственост

Цялото съдържание в този уебсайт, включително, но не само, текстове, графики, изображения, снимки, видеоклипове, звуци и т.н. (наричано по-нататък “съдържание”), представлява интелектуалната собственост на Компанията и е защитено като такова от приложимото национално и международно законодателство.

Съдържанието на уеб сайта е достъпно за посетителя / потребителя / клиента за лична употреба и подлежи на промяна без предизвестие по преценка на компанията. В случай, че посетителят / потребителят желае да го използва за друга употреба, се изисква предварително писмено разрешение от Компанията.

Строго забранено е всички посетители / потребители / клиенти на уебсайта да използват за търговски цели, да копират, възпроизвеждат, повторно да публикуват по какъвто и да е начин съдържанието на уебсайта, в нарушение на тези условия.

При възникване на въпроси или притеснения относно правото на възпроизвеждане на някоя част от съдържанието на този уебсайт, както и относно заявленията за разрешение за възпроизвеждане на съдържанието, посетителят / потребителят може да се свърже с нас на адрес info@isomat.gr.

Уебсайтът може, наред с други неща, да предостави хиперлинк към уебсайтове на трети страни, които имат пълен контрол над съдържанието, публикувано в тях, и следователно пълната отговорност за сигурността на техните уеб сайтове, законността и валидността на тяхното съдържание и услуги.

Продуктите, услугите и съдържанието на трети страни, които могат да се появяват на уебсайта, представляват интелектуална и индустриална собственост на третите лица, които са отговорни за всички искове, в случай че са нарушени права на други лица, като интелектуална и индустриална собственост, права и т.н., изрично изключващи всяка отговорност на Компанията относно съдържанието или сигурността на тези уеб сайтове.

Защита на личните данн

Компанията може да събира и обработва лични данни на посетители / потребители на уебсайта в съответствие с Политика отностно поверителността и защита на личните данни.

Ограничение на отговорността – Отказ от отговорност

При никакви обстоятелства, включително небрежност, Компанията не носи отговорност за каквито и да е вреди, които посетителят / потребителят е понесъл от сърфирането си в страниците, докато използва услугите, опциите и съдържанието на уебсайта, които той / тя посещава по собствена инициатива, като същевременно е запознат с тези условия.

Освен това Компанията не гарантира, че страниците, услугите, опциите и съдържанието ще бъдат предоставени без прекъсване, без грешки, че всички грешки ще бъдат коригирани или ще бъдат отговорео на всички заявки.

Също така, Дружеството не гарантира, че сайтът или друг свързан уебсайт или сървъри, чрез които съдържанието става достъпно за посетителя / потребителя, се предоставя без “вируси” или други вредни компоненти. Разходите за евентуални модификации или услуги за поддръжка се поемат от посетителя / потребителя и по никакъв начин от компанията.

Отговорност на посетителят / потребителят

Посетителят / потребителят на уебсайта поема отговорност за всяка вреда, причинена от неправомерно или некоректно ползване на услугите на този уебсайт. За всяка вреда, причинена от нашите услуги, постове, публикуване или разкриване на всяко съдържание от страна на посетителят / потребителят, посетителят / потребителят е единствено отговорен за отстраняването му.