Грундове

PRIMER CLASSIC

АКРИЛЕН, ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД

PRIMER-GB

ГРУНД ЗА ГИПСОКАРТОН

PRIMER PROFESSIONAL

КОНЦЕНТРИРАН, АКРИЛЕН ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА

BLOCK PRIMER

АКРИЛЕН ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА, БЛОКИРАЩ ЗАМЪРСЯВАНИЯТА

FLEX-PRIMER

ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ АКРИЛЕН ГРУНД

PRIMER ACRYL

СИЛИКОНОВ, АКРИЛЕН ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА

PRIMER ACRYL-S

АКРИЛЕН ГРУНД С РАЗТВОРИТЕЛИ

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO

АКРИЛЕН ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА ЗА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

SILICONE-PRIMER

ГРУНД ЗА СИЛИКОНОВИ МАЗИЛКИ