ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД
CТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ & МАЗИЛКИ

СОФИЯ
1839, бул. Ботевградско шосе № 348

Телефонна централа – Заявки – Техническа подкрепа
Τel.: +359 (0) 2 9349895, Факс: +359 (0) 2 9349899, E-mail: info@isomat.bg

Отдел Техническа Подкрепа
Τel.: 0700 10 277, от Понеделник до Петък