ИЗОМАТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ЕООД

CТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ & МАЗИЛКИ

 
СОФИЯ

1839, бул. Ботевградско шосе № 348

Телефонна централа – Заявки – Техническа подкрепа
Τel.: +359 (0) 2 9349895
Факс: +359 (0) 2 9349899
E-mail: info@isomat.bg

Отдел Техническа Подкрепа
Τel.: 0700 10 277, от Понеделник до Петък