Показаните на екрана цветове може да се различават от реланите цветове в каталога заради разлики в резолюцията и насторйките на екрана. Посетете най-близкия център за тониране на ИЗОМАТ и проверете избраните цветове на място с цветовия каталог. Ако имате нужда от допълнителна помощ, свържете се с консултантите на Изомат.

powered by © Isomat 2021 All rights reserved.